NORDANTJÄLS södra förening för vattenförsörjning och avlopp, ekonomiska förening