BRF Drivbänken nr 1

BRF Drivbänken nr 1 är en äkta bostadsrättsförening med 44 lägenheter i Bromma. Föreningen bildades år 1997 .

Föreningens betyg
Denna förening har ännu inte betygsatts, köp en analys för att betygsätta föreningen.
Läs mer
Styrelsen har ordet

Styrelsen i BRF Drivbänken nr 1 kan beskriva föreningen i egna ord här. Sitter du i styrelsen?

AKTIVERA PREMIUM
Förening BRF Drivbänken nr 1
Organisationsnr 702000-3989
Registreringsår 1997
Kommun Bromma
Antal lägenheter 44
Antal följare 5
Senast uppdaterad 20 augusti 2019

Lån och kredit för alla tillfällen

Framtidens Hemförsäkring

Gratis upphandlingshjälp till BRF

Ekonomi


Betyg
BRF Drivbänken nr 1 har ännu inte betygsatts. Köp en BRF-analys så betygsätter vi föreningen inom 48 timmar.
Högsta betyg A++ innebär en mycket god ekonomi. Lägsta betyg C betyder att föreningen har ekonomiska svårigheter. Läs mer om betygssystemet.
BRF-Analys
Exempelrapport

Köp en utökad BRF-Analys på BRF Drivbänken nr 1 eller köp ett månadspaket för fri tillgång till BRF-analyser om alla bostadsrättsföreningar.

  • Visa ekonomiskt betyg  och jämför nyckeltal
  • Se hur avgiften ökar vid räntehöjning
  • Pengarna tillbaka om du inte är nöjd
Räkna på ditt boende

Bostadsrättsförsäkring

Hedvig är försäkringsbranchens utmanare som gör det enklare än någonsin att skydda dig, ditt hem och din familj.

  • Hantera alla försäkringsärenden direkt i appen. Inget pappersarbete.
  • Högst betyg inom Sveriges försäkringsbranch på Trustpilot
  • Överskottet till välgörenhet

Försäljningar


Till salu i BRF Drivbänken nr 1

Det finns inga registrerade lägenheter till salu i denna förening.

Till salu i närliggande föreningar

Det finns inga registrerade lägenheter till salu i närheten.

I samarbete med
Värdera lägenhet

Går du i säljtankar?

Är du boende i BRF Drivbänken nr 1 kan du få en kostnadsfri värdering av din bostad från mäklare som tidigare sålt i er förening.

Går du i köptankar?

Köp en statistisk marknadsvärdering baserad på Valueguards prisindex.

Information & Bilder


Om föreningen
Området nu benämnt Brf Drivbänken nr 1, allmänt kallat Engelska radhusen i Äppelviken, färdigställdes 1919-20 och omfattar 43 lägenheter/radhus på gatorna Alviksvägen, Västerled, Radhusallén och Äppelvikstorget. Kvarteret utgör en unik bostadsmiljö och tillhör Stadsmuseets högsta bevarandeklass. Bostadsföreningen bildades 1925 och ombildades 1997 till bostadsrättsförening. Arkitekt var Gunnar Wetterling. Arkitektoniskt anslöt det sig närmast till Gartenstadt Staaken i Berlin.
Föreningen har per den 12/10 -2018 inga planer på att förändra månadsavgifterna.
Den ekonomiska förvaltningen sköts av SCB.
Tomten är friköpt och ägs av föreningen.
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 1137,50 kr och betalas av köparen. Pantsättningsavgift 455 kr betalas av panthavaren.
Blåmärkt kulturmiljö
Stockholms stadsmuseum har klassificerat kvarteret Drivbänken som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – blå färgkod. Det innebär att byggnaderna inte får förvanskas. Alla ändringar måste utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Klassificeringen utgår från Plan- och bygglagen och används i kommunens arbete med detaljplanering och bygglovsprövning.
Föreningen är mycket noga med att bevara husens ursprungliga karaktär med putsade fasader, spröjsade fönster och sadeltak med enkupigt taktegel. Föreningen svarar för det yttre underhållet och den enskilde medlemmen för inre underhåll av respektive lägenhet. Taken lades om 2008. Den gemensamma marken är friköpt.
Organisation och förvaltning
Den tekniska och ekonomiska förvaltningen sköts inom föreningen. En styrelse har hand om det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte. Det finns en valberedning samt en underhållsgrupp, med en representant för varje länga. Extern expertis tas in vid behov, som till exempel vid större renoveringar.
Hemsida och Grobladet
Föreningen har en hemsida: http://www.drivbanken1.se Där finns information om kvartalsavgifter, årsredovisningar, stadgar, försäkringar, TV och bredband, ordningsregler och regler för avfallshantering, bygglov och mycket mera. På hemsidan hittar du också medlemsinformationen Grobladet, som skickas ut per mail några gånger om året.
Boendekostnader
Som medlem betalar du kvartalsavgift till föreningen. Avgiften går till löpande underhåll, räntor, amorteringar, kostnader för sophämtning m.m. Avgiften beräknas utifrån din lägenhets andelstal. Andelstalet talar om bostadsrättens andel av föreningens tillgångar och skulder. Förutom dina egna eventuella lånekostnader tillkommer dina kostnader för el, vatten, värme och inre underhåll. Föreningen står som sagt för det yttre underhållet, men varje medlem svarar för det inre underhållet av ”sin lägenhet” (gränsdragningen mellan yttre och inre underhåll anges i stadgarna).
Får jag bygga om?
Du får naturligtvis måla och tapetsera, men för att göra större ingrepp måste du ha styrelsens tillstånd. Dessutom kan du behöva bygglov. Du får själv formulera din bygglovsansökan, men det är styrelsen som söker bygglov. Till större ingrepp räknas till exempel flytt av väggar, ombyggnad av källare och badrum, ändring av ytterdörr och fönster, installation av öppen spis eller kamin, bygge av plank eller bod i trädgården (reglerna om friggebod gäller inte Drivbänken). Ta alltid kontakt med styrelsen innan du utför större ändringar. Källarvåningen är byggd som källare. Du kan alltså inte räkna med att den ska kunna förvandlas till bostadsrum. En del medlemmar har byggt sällskapsrum i källaren med gott resultat - andra har brottats med fukt.
Gemensamma godkända ritningar finns för takkupa, glasad ytterdörr mot trädgården,
plank, trappräcken och trädgårdsbod
Kan jag hugga ner äppelträdet?
Liksom byggnaderna är trädgårdarna föreningens gemensamma egendom, men varje medlem sköter och förvaltar sin lott. Vi har en trädgårdsentreprenör för skötsel och underhåll av vissa häckar, grusgångar och gårdsplan. Skötsel och underhåll av varje trädgårdslott kan ses ur tre perspektiv: medlemmens, grannarnas, och föreningens. Grundprincipen följer sunt förnuft: Mindre planteringar av blommor och prydnadsbuskar sköter man enligt egen bedömning; större buskar, spaljéer och häckar vid tomtgränsen avgörs i samråd med grannarna, och pergola, växthus, nyplantering av fruktträd m. m. avgörs av styrelsen. Våra vackra prydnadsträd och fruktträd är en del av trädgårdens helhet och får inte tas ner. Om du tycker att ett träd bör bytas ut ska det anmälas till styrelsen som tar för eventuell nyplantering i samråd med vår trädgårdsentreprenör.

Denna information publicerades i samband med en lägenhetsförsäljning under 2019 och kan innehålla sakfel eller ej uppdaterad information.

Styrelse & Kontakt


Styrelsemedlemmar
Britt Annika Sundström Ordinarie ledamot
Cecilia Riddselius Ordinarie ledamot
Torsten Osmo Olav Santavirta Ordinarie ledamot
Eva Linnéa Enarson Ordinarie ledamot
John Kristian Pellvik Suppleant
Karin Magdalena Thil Suppleant

Könsfördelning och snittålder

49

ÅR

Sitter du i föreningens styrelse? Bli gratis medlem i allabrf.se

Styrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se

Bli brf-medlem

Dokument


Alla (1)

Årsredovisning (1)

Är du mäklare?

Få tillgång till information om Sveriges alla bostadsrättsföreningar

Läs mer