BRF Östermalmstorg 5

Information & Bilder


Om föreningen
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Brf Östermalmstorg 5 är en välskött och ambitiös förening som bildades 1998 och sedan 2010 äger fastigheten Krejaren 19 belägen mitt på Östermalm i Hedvig Eleonora församling, i centrala Stockholm.

Fastigheten är bebyggd med ett flerbostadshus i hörnet av Östermalmstorg och Sibyllegatan med adresserna Östermalmstorg 5, Sibyllegatan 27 och 29.
Föreningen består i dagsläget av 43 st bostadsrättslägenheter, 3 st hyresrättslägenheter samt 6 st kommersiella lokaler upplåtna med hyresrätt, varav två kontorslokaler, två tandläkarmottagningar, en hårvårdsklinik och en antennplats.
Under 2017 genomfördes en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, varvid fastighetens gatuplan och källarplan avstyckades och bildade en ny egen fastighet, Krejaren 21. Samtidigt bildades ett antal gemensamhetsanläggningar för samordnad drift av fastigheterna. Vidare bildades ett antal servitut.
I december 2017 sålde sedan föreningen den nybildade fastigheten Krejaren 21 till företaget Green Yield Krejaren AB. Tack vare försäljningen har föreningens skatterättsliga status ändrats från så kallad oäkta förening till att föreningen nu är en äkta bostadsrättsförening, sedan beskattningsåret 2017.

EKONOMI
Bostadsrättsföreningen har en mycket bra och stabil ekonomi, vilket styrks av det faktum att föreningen aldrig har höjt månadsavgifterna sedan föreningen bildades.
Sedan bostadsrättsföreningen köpte fastigheten 2010 så har lånen amorterats ner från ca 80 milj kr till bara ca 13,3 milj kr i dagsläget.
Dessutom har föreningen fortfarande ytterligare tre hyresrättslägenheter kvar om sammanlagt ca 150 m², vilka utgör en ansenlig framtida tillgång för föreningen eftersom dessa skall försäljas/upplåtas till bostadsrättslägenheter så snart möjligheterna ges och bostadsrättsföreningar är befriade från reavinstskatt vid försäljningar/upplåtelser av hyresrättslägenheter till bostadsrättslägenheter. Det sammanladga värdet av dessa tre hyresrättslägenheter/blivande bostadsrättslägenheter uppskattas i dagsläget till över 15 milj kr, vilket innebär att föreningen med god marginal kommer bli helt skuldfri den dag dessa hyresrättslägenheter försäljs/upplåts till bostadsrättslägenheter. Självklart har dock dessa hyresrättsinnehavare i dagsläget besittningsrätt, enligt lag.
Föreningen får även ansenliga löpande intäkter från både de sex kommersiella lokalerna och från de tre återstående hyresrättslägenheterna.
Föreningen har ett positivt kassaflöde och har ca 4,4 milj kr i kassa/bank/transaktionskonto enligt senaste årsredovisningen.
Föreningen har ett stort lån på ca 10 milj kr med en ränta på 4,24 % som är bundet till 2020-06-28. När detta lån villkorsändras så förväntas räntan kunna sänkas rejält, vilket då kommer minska föreningens kapitalkostnad avsevärt.
Det finns i dagsläget inga beslutade, planerade eller behövliga förändringar av månadsavgifterna, enligt föreningens styrelse.

MÅNADSAVGIFT
I månadsavgiften till föreningen ingår både värme, vatten och kabel-tv (basutbud).

ÖVERLÅTELSEAVGIFT OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT
I samband med försäljning/köp samt pantsättning av bostadsrätt har bostadsrättsföreningar enligt lag rätt att ta ut en överlåtelseavgift om 1 163 kr (d v s 2,5 % av gällande prisbasbelopp 46 500 kr) respektive en pantsättningsavgift om 465 kr (d v s 1,0 % av gällande prisbasbelopp 46 500 kr). Bostadsköparen står själv för överlåtelseavgiften och pantsättningsavgiften.

AVSKRIVNINGSMODELL
Denna bostadsrättsförening använder linjär/rak avskrivningsmodell vid bokföring av byggnadens avskrivning, d v s den avskrivningsmodell som Bokföringsnämnden föreskriver.

ÄKTA BRF
Denna bostadsrättsförening är ett äkta privatbostadsföretag från och med beskattningsåret 2017, d v s en så kallad 'äkta bostadsrättsförening' och kommer så förbli.

JURIDISK PERSON
Föreningen accepterar ej juridiska personer (företag) som köpare/medlemmar.

FÖRENINGSINFORMATION
För ytterligare information om föreningens ekonomi och verksamhet, se gärna bifogad årsredovisning för räkenskapsåret 2017 under 'dokument'.
Föreningen har även en egen hemsida på Internet, med adressen www.ostermalmstorg5.se. Se gärna länken till föreningens hemsida under 'länkar'.

INFORMATION TILL SPEKULANTER
Samtliga uppgifter i denna presentation är grundade på information lämnad av antingen bostadssäljaren, bostadsrättsföreningens styrelse eller bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare, om sådan finns.
Genomgripande förändringar av en bostadsrättslägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller t ex ingrepp i bärande väggar och flytt av kök.

Denna information publicerades i samband med en lägenhetsförsäljning under 2019 och kan innehålla sakfel eller ej uppdaterad information.

Lägenheter


Adress Antal lägenheter Våningar
Sibyllegatan 29 23 -
Östermalmstorg 5 27 6

50

lägenheter

68

m² i snitt

Styrelse & Kontakt


Styrelsemedlemmar
Alexander George Ax:Son Johnson Ordinarie ledamot
Bengt Anders Lundbeck Ordinarie ledamot
Jan Peter Oskarsson Ordinarie ledamot
Pär Egon Rahm Ordinarie ledamot
Ulf Rikard Arvidsson Ordinarie ledamot
Bo Bertil Såltin Suppleant

Könsfördelning och snittålder

59

ÅR

Sitter du i föreningens styrelse? Bli gratis medlem i allabrf.se

Styrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se

Bli brf-medlem

Dokument


Alla (3)

Årsredovisning (2)

Betygscertifikat (1)

Är du mäklare?

Få tillgång till information om Sveriges alla bostadsrättsföreningar

Läs mer