BRF Salemstaden, Rönninge

Visa allt om BRF Salemstaden, Rönninge

Lägenheter

Adress Antal lägenheter Våningar
Bondestigen 1 1 -
Bondestigen 2 1 -
Bondestigen 3 1 -
Bondestigen 4 1 -
Bondestigen 5 1 -
Bondestigen 6 1 -
Bondestigen 7 1 -
Bondestigen 8 1 -
Bondestigen 9 1 -
Bondestigen 10 1 -
Bondestigen 11 1 -
Bondestigen 12 1 -
Bondestigen 13 1 -
Bondestigen 14 1 -
Bondestigen 15 1 -
Bondestigen 16 1 -
Bondestigen 17 1 -
Bondestigen 18 1 1
Bondestigen 19 1 -
Bondestigen 20 1 -
Bondestigen 21 1 -
Bondestigen 22 1 -
Bondestigen 23 1 -
Bondestigen 24 1 -
Bondestigen 25 1 -
Bondestigen 26 1 -
Bondestigen 27 1 -
Bondestigen 28 1 -
Bondestigen 29 1 -
Bondestigen 30 1 1
Bondestigen 31 1 -
Bondestigen 32 1 -
Bondestigen 33 1 -
Bondestigen 34 1 -
Bondestigen 35 1 -
Bondestigen 36 1 -
Bondestigen 37 1 -
Bondestigen 38 1 -
Bondestigen 39 1 -
Bondestigen 40 1 -
Bondestigen 41 1 -
Bondestigen 42 1 -
Bondestigen 43 1 -
Bondestigen 44 1 -
Bondestigen 45 1 -
Bondestigen 46 1 -
Bondestigen 47 1 -
Bondestigen 48 1 -
Bondestigen 49 1 -
Bondestigen 50 1 -
Bondestigen 51 1 -
Bondestigen 52 1 -
Bondestigen 53 1 -
Bondestigen 54 1 -
Bondestigen 55 1 2
Bondestigen 56 1 -
Bondestigen 57 1 -
Bondestigen 58 1 -
Bondestigen 59 1 -
Bondestigen 60 1 -
Bondestigen 61 1 -
Bondestigen 62 1 -
Bondestigen 63 1 -
Jägarstigen 1 1 -
Jägarstigen 2 1 -
Jägarstigen 3 1 -
Jägarstigen 4 1 -
Jägarstigen 5 1 2
Jägarstigen 6 1 -
Jägarstigen 7 1 -
Jägarstigen 8 1 -
Jägarstigen 9 1 -
Jägarstigen 10 1 -
Jägarstigen 11 1 -
Jägarstigen 12 1 -
Jägarstigen 13 1 -
Jägarstigen 14 1 -
Jägarstigen 15 1 -
Jägarstigen 16 1 -
Jägarstigen 17 1 -
Jägarstigen 18 1 -
Jägarstigen 19 1 -
Jägarstigen 20 1 -
Jägarstigen 21 1 -
Jägarstigen 22 1 -
Jägarstigen 23 1 -
Jägarstigen 24 1 -
Jägarstigen 25 1 -
Jägarstigen 26 1 -
Jägarstigen 27 1 -
Jägarstigen 28 1 -
Jägarstigen 29 1 -
Jägarstigen 30 1 -
Jägarstigen 31 1 0
Jägarstigen 32 1 -
Jägarstigen 33 1 -
Jägarstigen 34 1 -
Jägarstigen 35 1 -
Jägarstigen 36 1 -
Jägarstigen 37 1 -
Jägarstigen 38 1 -
Jägarstigen 39 1 -
Jägarstigen 40 1 -
Jägarstigen 41 1 -
Jägarstigen 42 1 -
Jägarstigen 43 1 -
Jägarstigen 44 1 0
Jägarstigen 45 1 -
Jägarstigen 46 1 -
Jägarstigen 47 1 -
Jägarstigen 48 1 2
Jägarstigen 49 1 -
Jägarstigen 50 1 -
Jägarstigen 51 1 -
Jägarstigen 52 1 -
Jägarstigen 53 1 -
Jägarstigen 54 1 -
Jägarstigen 55 1 -
Jägarstigen 56 1 -
Jägarstigen 57 1 -
Jägarstigen 58 1 -
Jägarstigen 59 1 -
Jägarstigen 60 1 -
Jägarstigen 61 1 -
Murarstigen 1 1 -
Murarstigen 2 1 -
Murarstigen 3 1 -
Murarstigen 4 1 -
Murarstigen 5 1 -
Murarstigen 6 1 -
Murarstigen 7 1 -
Murarstigen 8 1 -
Murarstigen 9 1 1
Murarstigen 10 1 -
Murarstigen 11 1 -
Murarstigen 12 1 -
Murarstigen 13 1 -
Murarstigen 14 1 -
Murarstigen 15 1 -
Murarstigen 16 1 1
Murarstigen 17 1 -
Murarstigen 18 1 -
Murarstigen 19 1 1
Murarstigen 20 1 -
Murarstigen 21 1 -
Murarstigen 22 1 -
Murarstigen 23 1 -
Murarstigen 24 1 -
Murarstigen 25 1 -
Murarstigen 26 1 -
Murarstigen 27 1 -
Murarstigen 28 1 1
Murarstigen 29 1 -
Murarstigen 30 1 -
Murarstigen 31 1 -
Murarstigen 32 1 -
Murarstigen 33 1 -
Murarstigen 34 1 -
Murarstigen 35 1 -
Murarstigen 36 1 -
Murarstigen 37 1 -
Murarstigen 38 1 -
Murarstigen 39 1 -
Murarstigen 40 1 -
Murarstigen 41 1 -
Murarstigen 42 1 1
Murarstigen 43 1 -
Murarstigen 44 1 -
Murarstigen 45 1 -
Murarstigen 46 1 -
Murarstigen 47 1 -
Murarstigen 48 1 -
Murarstigen 49 1 -
Murarstigen 50 1 -
Murarstigen 51 1 1
Murarstigen 52 1 2
Murarstigen 53 1 -
Murarstigen 54 1 -
Murarstigen 55 1 -
Murarstigen 56 1 -
Målarstigen 1 1 -
Målarstigen 2 1 -
Målarstigen 3 1 -
Målarstigen 4 1 -
Målarstigen 5 1 -
Målarstigen 6 1 -
Målarstigen 7 1 1
Målarstigen 8 1 -
Målarstigen 9 1 -
Målarstigen 10 1 -
Målarstigen 11 1 -
Målarstigen 12 1 -
Målarstigen 13 1 -
Målarstigen 14 1 -
Målarstigen 15 1 -
Målarstigen 16 1 -
Målarstigen 17 1 -
Målarstigen 18 1 -
Målarstigen 19 1 -
Målarstigen 20 1 -
Målarstigen 21 1 -
Målarstigen 22 1 -
Målarstigen 23 1 -
Målarstigen 24 1 -
Målarstigen 25 1 -
Målarstigen 26 1 -
Målarstigen 27 1 -
Målarstigen 28 1 -
Målarstigen 29 1 0
Målarstigen 30 1 -
Målarstigen 31 1 -
Målarstigen 32 1 -
Målarstigen 33 1 -
Målarstigen 34 1 -
Målarstigen 35 1 -
Målarstigen 36 1 -
Målarstigen 37 1 -
Målarstigen 38 1 -
Målarstigen 39 1 -
Skogvaktarstigen 1 1 -
Skogvaktarstigen 2 1 -
Skogvaktarstigen 3 1 -
Skogvaktarstigen 4 1 -
Skogvaktarstigen 5 1 -
Skogvaktarstigen 6 1 1
Skogvaktarstigen 7 1 -
Skogvaktarstigen 8 1 -
Skogvaktarstigen 9 1 -
Skogvaktarstigen 10 1 -
Skogvaktarstigen 11 1 -
Skogvaktarstigen 12 1 1
Skogvaktarstigen 13 1 -
Skogvaktarstigen 14 1 -
Skogvaktarstigen 15 1 -
Skogvaktarstigen 16 1 -
Skogvaktarstigen 17 1 -
Skogvaktarstigen 18 1 -
Skogvaktarstigen 19 1 -
Skogvaktarstigen 20 1 -
Skogvaktarstigen 21 1 -
Skogvaktarstigen 22 1 1
Skogvaktarstigen 23 1 -
Skogvaktarstigen 24 1 -
Skogvaktarstigen 25 1 -
Skogvaktarstigen 26 1 -
Skogvaktarstigen 27 1 -
Skogvaktarstigen 28 1 -
Timmermansstigen 1 1 -
Timmermansstigen 2 1 -
Timmermansstigen 3 1 -
Timmermansstigen 4 1 -
Timmermansstigen 5 1 -
Timmermansstigen 6 1 1
Timmermansstigen 7 1 -
Timmermansstigen 8 1 -
Timmermansstigen 9 1 -
Timmermansstigen 10 1 -
Timmermansstigen 11 1 -
Timmermansstigen 12 1 -
Timmermansstigen 13 1 -
Timmermansstigen 14 1 -
Timmermansstigen 15 1 1
Timmermansstigen 16 1 -
Timmermansstigen 17 1 1
Timmermansstigen 18 1 -
Timmermansstigen 19 1 -
Timmermansstigen 20 1 -
Timmermansstigen 21 1 -
Timmermansstigen 22 1 -
Timmermansstigen 23 1 -
Timmermansstigen 24 1 -
Timmermansstigen 25 1 -
Timmermansstigen 26 1 -
Timmermansstigen 27 1 -
Timmermansstigen 28 1 -
Timmermansstigen 29 1 -
Timmermansstigen 30 1 -
Timmermansstigen 31 1 -
Timmermansstigen 32 1 -
Timmermansstigen 33 1 -
Timmermansstigen 34 1 -
Timmermansstigen 35 1 -
Timmermansstigen 36 1 -
Timmermansstigen 37 1 -
Timmermansstigen 38 1 -
Timmermansstigen 39 1 -
Timmermansstigen 40 1 -
Timmermansstigen 41 1 -
Timmermansstigen 42 1 -
Timmermansstigen 43 1 -
Timmermansstigen 44 1 -
Timmermansstigen 45 1 1
Timmermansstigen 46 1 -
Timmermansstigen 47 1 -
Timmermansstigen 48 1 -
Timmermansstigen 49 1 -
Timmermansstigen 50 1 -
Timmermansstigen 51 1 -
Timmermansstigen 52 1 -
Timmermansstigen 53 1 -
Timmermansstigen 54 1 -
Timmermansstigen 55 1 -
Timmermansstigen 56 1 -
Timmermansstigen 57 1 -
Timmermansstigen 58 1 -
Timmermansstigen 59 1 -
Timmermansstigen 60 1 -
Timmermansstigen 61 1 -
Timmermansstigen 62 1 -
Timmermansstigen 63 1 -
Timmermansstigen 64 1 -
Timmermansstigen 65 1 -
Timmermansstigen 66 1 -
Timmermansstigen 67 1 -
Timmermansstigen 68 1 -
Timmermansstigen 69 1 -
Timmermansstigen 70 1 -
Timmermansstigen 71 1 -
Timmermansstigen 72 1 -
Timmermansstigen 73 1 1
Timmermansstigen 74 1 -
Timmermansstigen 75 1 -
Timmermansstigen 76 1 -
Timmermansstigen 77 1 -
Timmermansstigen 78 1 -
Timmermansstigen 79 1 -
Timmermansstigen 80 1 0
Timmermansstigen 81 1 -
Timmermansstigen 82 1 -
Timmermansstigen 83 1 -
Timmermansstigen 84 1 -
Timmermansstigen 85 1 -
Timmermansstigen 86 1 -
Timmermansstigen 87 1 -
Timmermansstigen 88 1 -
Timmermansstigen 89 1 -
Timmermansstigen 90 1 -
Timmermansstigen 91 1 -
Timmermansstigen 92 1 -
Timmermansstigen 93 1 -
Timmermansstigen 94 1 -
Timmermansstigen 95 1 -
Timmermansstigen 96 1 -
Timmermansstigen 97 1 -
Timmermansstigen 98 1 -
Timmermansstigen 99 1 -
Timmermansstigen 100 1 -
Timmermansstigen 101 1 -
Torparstigen 1 1 -
Torparstigen 2 1 -
Torparstigen 3 1 -
Torparstigen 4 1 -
Torparstigen 5 1 -
Torparstigen 6 1 -
Torparstigen 7 1 -
Torparstigen 8 1 -
Torparstigen 9 1 -
Torparstigen 10 1 -
Torparstigen 11 1 -
Torparstigen 12 1 -
Torparstigen 13 1 -
Torparstigen 14 1 -
Torparstigen 15 1 -
Torparstigen 16 1 -
Torparstigen 17 1 -
Torparstigen 18 1 -
Torparstigen 19 1 -
Torparstigen 20 1 -
Torparstigen 21 1 -
Torparstigen 22 1 -
Torparstigen 23 1 -
Torparstigen 24 1 -
Torparstigen 25 1 -
Torparstigen 26 1 -
Torparstigen 27 1 -
Torparstigen 28 1 -
Torparstigen 29 1 -
Torparstigen 30 1 -
Torparstigen 31 1 2
Torparstigen 32 1 -
Torparstigen 33 1 -
Torparstigen 34 1 -
Torparstigen 35 1 -
Torparstigen 36 1 -

384

lägenheter

107

m² i snitt