HSB BRF Brunnsparken i Helsingborg

Visa allt om HSB BRF Brunnsparken i Helsingborg

Lägenheter

Adress Antal lägenheter Våningar
Ask-Upmarks allé 1 1 -
Ask-Upmarks allé 2 1 -
Ask-Upmarks allé 3 1 -
Ask-Upmarks allé 4 1 -
Ask-Upmarks allé 5 1 -
Ask-Upmarks allé 6 1 -
Ask-Upmarks allé 7 1 -
Ask-Upmarks allé 8 1 -
Ask-Upmarks allé 9 1 -
Ask-Upmarks allé 10 1 -
Ask-Upmarks allé 11 1 -
Ask-Upmarks allé 12 1 -
Ask-Upmarks allé 13 1 -
Ask-Upmarks allé 14 1 -
Ask-Upmarks allé 15 1 -
Ask-Upmarks allé 16 1 1
Ask-Upmarks allé 17 1 -
Ask-Upmarks allé 18 1 -
Ask-Upmarks allé 19 1 -
Ask-Upmarks allé 20 1 -
Ask-Upmarks allé 21 1 -
Ask-Upmarks allé 22 1 -
Ask-Upmarks allé 23 1 -
Ask-Upmarks allé 24 1 0
Ask-Upmarks allé 25 1 -
Ask-Upmarks allé 26 1 -
Ask-Upmarks allé 27 1 -
Ask-Upmarks allé 28 1 -
Ask-Upmarks allé 29 1 -
Ask-Upmarks allé 30 1 -
Ask-Upmarks allé 31 1 -
Ask-Upmarks allé 32 1 -
Ask-Upmarks allé 33 1 -
Ask-Upmarks allé 34 1 -
Ask-Upmarks allé 35 1 -
Ask-Upmarks allé 36 1 -
Ask-Upmarks allé 37 1 -
Ask-Upmarks allé 38 1 -
Ask-Upmarks allé 39 1 -
Ask-Upmarks allé 40 1 -
Ask-Upmarks allé 41 1 -
Ask-Upmarks allé 42 1 -
Ask-Upmarks allé 43 1 -
Ask-Upmarks allé 44 1 -
Ask-Upmarks allé 45 1 -
Ask-Upmarks allé 46 1 -
Ask-Upmarks allé 47 1 -
Ask-Upmarks allé 48 1 -
Ask-Upmarks allé 50 1 -
Ask-Upmarks allé 52 1 -
Ask-Upmarks allé 54 1 -
Ask-Upmarks allé 56 1 -
Ask-Upmarks allé 58 1 -
Ask-Upmarks allé 60 1 -
Ask-Upmarks allé 62 1 -
Ask-Upmarks allé 64 1 -
Ask-Upmarks allé 66 1 -
Ask-Upmarks allé 68 1 -
Fontängången 1 1 -
Fontängången 2 1 -
Fontängången 3 1 -
Fontängången 4 1 -
Fontängången 5 1 -
Fontängången 6 1 -
Fontängången 7 1 -
Fontängången 8 1 -
Fontängången 9 1 -
Fontängången 11 1 -
Fontängången 13 1 -
Fontängången 15 1 -
Hårlemans allé 1 1 -
Hårlemans allé 2 1 -
Hårlemans allé 3 1 -
Hårlemans allé 4 1 -
Hårlemans allé 5 11 4
Hårlemans allé 6 1 -
Hårlemans allé 7 13 4
Hårlemans allé 8 1 -
Hårlemans allé 9 18 0
Hårlemans allé 10 1 -
Hårlemans allé 12 1 -
Hårlemans allé 14 1 -
Hårlemans allé 15 13 4
Hårlemans allé 16 1 -
Hårlemans allé 17 14 5
Hårlemans allé 18 1 -
Hårlemans allé 20 1 2
Hårlemans allé 22 1 -
Hårlemans allé 24 1 -
Hårlemans allé 26 1 -
Hårlemans allé 28 1 -
Hårlemans allé 30 1 -
Hårlemans allé 32 1 -
Hårlemans allé 34 1 -
Petréns allé 1 1 -
Petréns allé 2 1 -
Petréns allé 3 1 -
Petréns allé 4 1 -
Petréns allé 5 1 -
Petréns allé 6 1 -
Petréns allé 7 1 -
Petréns allé 8 1 0
Petréns allé 9 1 2
Petréns allé 10 1 -
Petréns allé 11 1 -
Petréns allé 12 1 -
Petréns allé 13 1 -
Petréns allé 14 1 -
Petréns allé 15 1 -
Petréns allé 16 1 -
Petréns allé 17 1 -
Petréns allé 18 1 -
Petréns allé 19 1 -
Petréns allé 20 1 -
Petréns allé 21 1 -
Petréns allé 22 1 -
Petréns allé 23 1 -
Petréns allé 24 1 -
Petréns allé 25 1 -
Petréns allé 26 1 -
Petréns allé 27 1 -
Petréns allé 28 1 -
Petréns allé 29 1 1
Petréns allé 30 1 -
Petréns allé 31 1 -
Petréns allé 32 1 -
Petréns allé 33 1 -
Petréns allé 34 1 -
Petréns allé 35 1 -
Petréns allé 36 1 -
Petréns allé 37 1 -
Petréns allé 38 1 -
Petréns allé 39 1 -
Petréns allé 40 1 -
Petréns allé 42 1 -
Petréns allé 44 1 -
Petréns allé 46 1 -
Petréns allé 48 1 -
Petréns allé 50 1 -
Petréns allé 52 1 -
Petréns allé 54 1 -
Petréns allé 56 1 -
Petréns allé 58 1 -
Petréns allé 60 1 -
Petréns allé 62 1 -
Petréns allé 64 1 -
Petréns allé 66 1 -
Petréns allé 68 1 -
Petréns allé 70 1 -
Petréns allé 72 1 -
Porlagången 1 1 -
Porlagången 2 1 -
Porlagången 3 1 -
Porlagången 4 1 -
Porlagången 5 1 -
Porlagången 6 1 -
Porlagången 7 1 -
Porlagången 8 1 -
Porlagången 9 1 -
Porlagången 10 1 -
Porlagången 11 1 -
Porlagången 12 1 -
Porlagången 13 1 -
Porlagången 14 1 -
Porlagången 15 1 -
Porlagången 16 1 -
Porlagången 17 1 -
Porlagången 18 1 -
Porlagången 19 1 -
Porlagången 20 1 -
Porlagången 21 1 -
Porlagången 22 1 -
Porlagången 23 1 -
Porlagången 25 1 -
Porlagången 27 1 -
Von Platens allé 1 1 -
Von Platens allé 2 1 -
Von Platens allé 3 1 -
Von Platens allé 4 1 -
Von Platens allé 5 1 -
Von Platens allé 6 1 -
Von Platens allé 7 1 -
Von Platens allé 8 1 -
Von Platens allé 9 1 -
Von Platens allé 10 1 -
Von Platens allé 11 1 -
Von Platens allé 12 1 -
Von Platens allé 13 1 -
Von Platens allé 14 1 -
Von Platens allé 15 1 -
Von Platens allé 17 1 -
Von Platens allé 19 1 -
Von Platens allé 21 1 -
Von Platens allé 23 1 -
Von Platens allé 25 1 -
Von Platens allé 27 1 -
Von Platens allé 29 1 -
Von Platens allé 31 1 -
Von Platens allé 33 1 -
Von Platens allé 35 1 -
Von Platens allé 37 1 -
Von Platens allé 39 1 -
Von Platens allé 41 1 -
Von Platens allé 43 1 -
Von Platens allé 45 1 2
Von Platens allé 47 1 2
Von Platens allé 49 1 -
Von Platens allé 51 1 -
Von Platens allé 53 1 -
Von Platens allé 55 1 -
Von Platens allé 57 1 -
Von Platens allé 59 1 -
Von Platens allé 61 1 -
Von Platens allé 63 1 -
Von Platens allé 65 1 -
Von Platens allé 67 1 -
Von Platens allé 69 1 -
Von Platens allé 71 1 -
Von Platens allé 73 1 0
Von Platens allé 75 1 -

284

lägenheter

93

m² i snitt