Riksbyggen BRF Nornan

Visa allt om Riksbyggen BRF Nornan

Lägenheter

Adress Antal lägenheter Våningar
Älvans väg 40 1 -
Älvans väg 42 1 -
Älvans väg 44 1 -
Älvans väg 46 1 -
Älvans väg 48 1 4
Älvans väg 50 1 -
Älvans väg 52 4 -
Älvans väg 54 1 -
Älvans väg 56 1 -
Älvans väg 58 1 -
Älvans väg 60 1 -
Älvans väg 62 1 -
Älvans väg 64 1 -
Älvans väg 66 1 -
Älvans väg 68 1 -
Älvans väg 70 1 -
Älvans väg 72 1 4
Älvans väg 74 1 -
Älvans väg 76 1 -
Älvans väg 80 1 -
Älvans väg 82 12 -
Älvans väg 86 12 4
Älvans väg 88 1 4
Älvans väg 92 4 3
Älvans väg 94 1 -
Älvans väg 96 1 -
Älvans väg 98 1 -
Älvans väg 100 1 -
Älvans väg 102 1 -
Älvans väg 104 1 5
Älvans väg 106 1 -
Älvans väg 108 1 -
Älvans väg 110 1 -
Älvans väg 112 1 -
Älvans väg 114 1 4
Älvans väg 116 1 -
Älvans väg 118 1 -
Älvans väg 120 1 -
Älvans väg 122 1 -
Älvans väg 124 1 -
Älvans väg 126 1 -
Älvans väg 128 1 -
Älvans väg 130 1 -
Älvans väg 132 1 3
Älvans väg 136 4 -
Älvans väg 138 1 -
Älvans väg 140 1 -
Älvans väg 142 1 4
Älvans väg 144 1 -
Älvans väg 146 1 -
Älvans väg 150 1 -
Älvans väg 152 1 -
Älvans väg 158 4 4
Älvans väg 160 1 -
Älvans väg 162 1 -
Älvans väg 164 1 -
Älvans väg 166 1 -
Älvans väg 168 1 -
Älvans väg 170 1 -
Älvans väg 172 1 -
Älvans väg 174 1 -
Älvans väg 178 1 -
Älvans väg 180 1 -
Älvans väg 184 12 4
Älvans väg 186 1 -
Älvans väg 190 4 -
Älvans väg 192 1 -
Älvans väg 194 1 4
Älvans väg 196 1 -
Älvans väg 198 1 -
Älvans väg 200 1 -
Älvans väg 202 1 -
Älvans väg 204 1 -
Älvans väg 206 1 -
Älvans väg 208 1 -
Älvans väg 210 1 -
Älvans väg 212 1 -
Älvans väg 214 1 -
Älvans väg 216 1 -
Älvans väg 218 1 -
Älvans väg 220 1 -
Älvans väg 222 1 -
Älvans väg 224 1 -
Älvans väg 226 1 2

132

lägenheter

80

m² i snitt